Artist : Khánh Ly
Album : ‎Băng Nhạc Sơn Ca 7 (Tiếng Hát Khánh Ly và Ca Khúc Trịnh Công Sơn)
Songs :
17 Songs, 1 Hour, 27 Minutes

Release : January 1, 1989
Copyrigth : ℗ 2010 Sơn Ca